Sedinte ale Consiliului Local

2021

 

 

2020

 

 

2019

 

2018

 

2017

2016

 

Hotarari in noul mandat.

2015

2014

2013

 • Hot. nr. 03/24.01.2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013.
 • Hot. nr. 04/24.01.2013 privind aprobarea reevaluarii patrimoniului public al comunei Saveni, jud. Ialomita.
 • Hot. nr. 05/24.01.2013 privind aprobarea reevaluarii patrimoniului privat al comunei Saveni, jud. Ialomita.
 • Hot. nr. 06/24.01.2013 privind punerea la disp. proiectului ''Punerea in siguranta a lucrarilor de aparare impotriva inund. raul IL si afluenti pe sect. Marculesti pod Vladeni jud. IL et. a II-a'' a teren. pt. constr./ext./reabilit. noilor invest. aferente acestuia.
 • Hot. nr. 07/24.01.2013 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local ce vor fi efectuate in anul 2013 de catre benefiiarii legii 416/2001 privind venitul minim garantat. ANEXA 1
 • Hot. nr. 08/24.01.2013 privind aprobarea efectuarii transp. elevilor cu microbuzul IL-02-CLS, prop. privata a com. Saveni.
 • Hot. nr. 09/22.02.2013 privind aprobarea conturilor de executie a bugetelor si a situatiri financiare pe anul 2012.
 • Hot. nr. 10/22.02.2013 privind modif. valorii de inventar si actualizarea inv. dom. public al com. Saveni, jud. IL. ANEXA
 • Hot. nr. 11/22.02.2013 privind modif. valorii de inventar si actualizarea inventarului domeniului privat al com. Saveni, jud. IL.
 • Hot. nr. 12/22.02.2013 privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant de stat, cu personalitate juridica, din comuna Saveni, jud. Ialomita, pentru anul scolar 2013 - 2014.
 • Hot. nr. 13/22.02.2013 privind inchirierea si/sau concesionarea prin licitatie publica, a unor bunuri apartinand domeniului privat si public al comunei Saveni, jud. Ialomita.
 • Hot. nr. 14/22.02.2013 privind alegerea presedintelui de sedinta.
 • Hot. nr. 15/28.03.2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Saveni, jud. Ialomita, pe anul 2013
 • Hot. nr. 16/28.03.2013 privind modif. valorii de inventar si actualizarea inventarului domeniului privat al com. Saveni, jud. IL.
 • Hot. nr. 17/28.03.2013 privind concesionarea prin licitatie publica, a cladirii in supr. de 64 mp si a terenului in supr. de 776 mp, aferent constructiei "Casa specialistului'' situata in comuna Saveni, jud. Ialomita, str. Al. Ioan Cuza, nr. 111.
 • Hot. nr. 18/28.03.2013 privind concesionarea prin licitatie publica a cladirii ''Brutarie'' in supr. de 225,60 mp si a terenului in supr. de 853 mp aferent constructiei ''Brutarie'' , situata in comuna Saveni, jud. Ialomita, str. Ciprian Porumbescu, nr. 7.
 • Hot. nr. 19/28.03.2013 privind modificarea HCL nr. 03/24.01.2013 privind imp. si taxele locale.
 • Hot. nr. 20/28.03.2013 privind revocarea HCL nr. 08/24.01.2013 si HCL nr. 13/22.02.2013 ale CL Saveni, jud. Ialomita.
 • Hot. nr. 21/28.03.2013 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului.
 • Hot. nr. 22/28.03.2013 privind decontarea chelt. de transp. ale cadrelor didactice care nu dispun de locuinta pe teritoriul com. Saveni, jud. IL
 • Hot. nr. 23/28.03.2013 privind acordarea acceptului pt. infiintarea Consortiului Scolar intre Liceul Tehnologic CCF Fetesti, Liceul Tehnologic Tandarei si Scoala Gimnaziala Saveni.
 • Hot. nr. 24/28.03.2013 privind demolarea constructiilor ale grupului sanitar si a magaziei Scolii Gimnaziale Saveni, jud. IL.
 • Hot. nr. 25/29.04.2013 privind decont. chelt. de transp. pt. cadr. didactice care nu dispun de locuinta pe terit. com Saveni.
 • Hot. nr. 26/29.04.2013 privind conces. prin licit. pub. a supr. de 4777,00 mp. teren situat in tarla 76, parcela nr. 2751/1/5
 • Hot. nr. 27/29.04.2013 privind istituirea dreptului de uz si servitute a supr. de 1 mp. ter. apartinand dom. privat al com. Saveni, pt. mont. unui stalp electic. pt. realiz. liniei electrice aeriene 20 KV pt. alim. cu energ. a ob. spatii de depoz. cereale.
 • Hot. nr. 28/27.05.2013 privind depunerea la APIA a cererii unice de plata pt. 2013 pt. supraf de 95,68 ha total islaz com.
 • Hot. nr. 29/27.05.2013 privind aprob. conces. prin licit. publica a trei loturi situate in com. Saveni, jud. Ialomita.
 • Hot. nr. 30/27.05.2013 privind inchirierea prin licitatie publica a suprafetei de 2050 mp. teren arabil, situat in intravilan, CV 13, parcela nr. 329, pt. activitati economice.
 • Hot. nr. 31/27.05.2013 privind aprobarea modificarii listei obiectelor de investitii.
 • Hot. nr. 32/27.05.2013 privind decont. chelt. de transp. pt. cadrele did. ce nu dispun de locuinta pe terit. com. Saveni.
 • Hot. nr. 33/25.06.2013 privind alegerea presedintelui de sedinta.
 • Hot. nr. 34/25.06.2013 privind modificarea valorii de inventar si actualizarea domeniului privat al comunei Saveni.
 • Hot. nr. 35/25.06.2013 privind conces. prin licit. publica a supr. de 4777,00 mp. teren situat in tarla nr. 76, parcela nr. 2751/1/5 pt. desf. activ. economice si revocarea hot. nr. 26/29.04.2013.
 • Hot. nr. 36/25.06.2013 privind aprob. ''Regulamentului pt. acordarea Titlului de Cetatean de Onoare al com. Saveni''
 • Hot. nr. 37/25.06.2013 privind acordarea ''Titlului de Cetatean de Onoare al comunei Saveni'' pt. d-na Enescu Maria, dl. Gavrila Ion, dl. Filipoiu Dumitru si dl. Radulescu Ion.
 • Hot. nr. 38/25.06.2013 privind rectif. bug. de ven. si chelt. al com. Saveni, jud. IL, pe anul 2013.
 • Hot. nr. 39/25.06.2013 privind alocarea unei sume de bani pt. Ziua comunei Saveni.
 • Hot. nr. 40/25.06.2013 privind decont. chelt. de transp. pt. cadrele did. ce nu dispun de loc. pe terit. com. Saveni.
 • Hot. nr. 41/08.08.2013 privind alegerea presedintelui de sedinta.
 • Hot. nr. 42/08.08.2013 privind aprobarea bug. de venituri si chelt. al com. Saveni, jud. IL pe anul 2013.
 • Hot. nr. 43/08.08.2013 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului.
 • Hot. nr. 44/08.08.2013 privind aprob. conces. prin licit. publica a spatiului cu destin. de cabinet medical situat in ''Cladirea Dispensar Uman'' str. M. Eminescu, nr. 88, com. Saveni, propr. publica a com. Saveni si in administrarea C.L. Saveni.
 • Hot. nr. 45/08.08.2013 privind modificarea valorii de inventar si actualiz. inventarului domeniului public al com. Saveni.
 • Hot. nr. 46/08.08.2013 privind modificarea valorii de inventar si actualiz. inventarului domeniului public al com. Saveni.
 • Hot. nr. 47/08.08.2013 privind atrib. in fol. gratuita a unor locuri de casa conf. prev. legii 15/2003 cu modif. si compl. ult.
 • Hot. nr. 48/08.08.2013 privind schimb. destin. spatiului garsonierei din Cladirea Dispensar Uman, in cabinet medical.
 • Hot. nr. 49/20.09.2013 privind revocarea dlui Cristea Marian din functia de reprez. al UAT Saveni in AG a SC AdiEcoo 2009 srl
 • Hot. nr. 50/15.10.2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli.
 • Hot. nr. 51/15.10.2013 privind aprobarea conturilor de executie pe trim. III.
 • Hot. nr. 52/15.10.2013 privind decontarea cheltuielilor de transport pt. cadrele didactice.
 • Hot. nr. 53/15.10.2013 privind aprob. regulamentului referitor la conditiile de acces pe proprietatea publica sau privata.
 • Hot. nr. 54/15.10.2013 privind desemnarea reprezentantilor CL Saveni in comisiile de evaluare si asig. a calitatii educatiei.
 • Hot. nr. 55/15.10.2013 privind desemnarea unui reprezentant al CL Saveni in CA ale unitatilor de invatamant preunv. de stat
 • Hot. nr. 56/14.11.2013 privind alegerea presedintelui de sedinta.
 • Hot. nr. 57/14.11.2013 privind aprob. bug. de ven. si chelt. al com. Saveni, jud. Ialomita pe anul 2013.
 • Hot. nr. 58/14.11.2013 privind modif. HCL nr. 32/27.05.2013, 40/25.06.2013, 52/15.10.2013 privind decontarea chelt. de transp. pt. cadrele didactice care nu dispun de locuinta pe teritoriul com. Saveni.
 • Hot. nr. 59/14.11.2013 privind modif. HCL nr. 55/15.10.2013 privind desemnarea reprezentantului CL Saveni in CA al unitatilor de invatamant preuniversitar de stat.
 • Hot. nr. 60/14.11.2013 privind decontarea chelt. de transp. pt. cadrele didactice care nu dispun de locuinta pe teritoriul com. Saveni.
 • Hot. nr. 61/14.11.2013 privind aprob. planului de analiza si acoperire a riscurilor aferent localitatii Saveni.
 • Hot. nr. 62/14.11.2013
 • Hot. nr. 63/14.11.2013 privind numirea personalului cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor la nivelul obiectivelor subordonate CL al comunei Saveni.
 • Hot. nr. 64/14.11.2013 privind instit. unor reguli si masuri obligatorii de aparare impotriva incendiilor corelate cu nivelul si natura riscurilor locale.
 • Hot. nr. 65/14.11.2013 privind inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri agricole situate in intravilanul com. Saveni.
 • Hot. nr. 66/09.12.2013 privind aprob. bug. de ven. si chelt. al com. Saveni, jud. Ialomita pe anul 2013.
 • Hot. nr. 67/09.12.2013 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pt. anul 2014.
 • Hot. nr. 68/09.12.2013 privind modif. ''Regulamentului de acordare a titlului de Cetatean de Onoare al com. Saveni, jud. Ialomita'', aprobat prin HCL nr. 36/25.06.2013.
 • Hot. nr. 69/09.12.2013 privind decontarea chelt. de transp. pt. cadrele didactice care nu dispun de locuinta pe teritoriul com. Saveni.
 • Hot. nr. 70/09.12.2013 privind aprob. planului de actiuni si lucrari de interes local ce vor fi efectuate in anul 2014 de catre beneficiarii legii 416/2001 privind venitul minim garantat.
 • Hot. nr. 71/09.12.2013 privind modif. val. de inventar si actualiz. inv. domeniului privat al com. Saveni.
 • Hot. nr. 72/09.12.2013 privind aprob. raportului de evaluare si vanzarea ter. in supr. de 1000 mp situat in com. Saveni, str. Europei, nr. 9, lot 5, catre Nicoara Mariana si Iancu Mariana-Amalia, care il detin in prezent in concesiune.
 • Hot. nr. 73/09.12.2013 privind aprob. raportului de evaluare si vanzarea ter. in supr. de 1000 mp situat in com. Saveni, str. Europei, nr. 17, lot 9, catre SC SEM PAN SRL, care il detine in prezent in concesiune.
 • Hot. nr. 74/17.12.2013 privind aprob. bug. de ven. si chelt. al com. Saveni, jud. Ialomita pe anul 2013.

2012

 

2011

© Copyright 2012 STEEL WARRIOR. All Rights Reserved.